Сеялката за точна сеитба EDX

Бързо зареждане, изпразване и смяна на семената за посев, благодарение на централен бункер за семена, бързо зареждане на резервоара за тор, централно хидравлично регулиране на натиска на ботушите за наторяване и изсяване, опционално с дистанционно управление чрез AMATRON 3

Категория: